Qui pot presentar-les?

Qui pot presentar-les?

Tota persona natural o jurídica que manifesti un interès legítim i li sol·liciti que actuï en relació amb la queixa, suggeriment o reclamació que formuli.
No és cap impediment la nacionalitat, la residència, la minoria d'edat, la incapacitat legal, l'internament en un centre penitenciari o de reclusió, ni en general qualsevol relació de subjecció o dependència especials d'una administració o d'un poder públic.

Reclamau al Defensor de la Ciutadania:

 reclamacio_dc@palma.es

Model de Sol·licitud.

Data darrera modificació: 9 de juny de 2023

Menú de navegació