Quan pot intervenir?

Quan pot intervenir?

El Defensor de la Ciutadania pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i ciutadanes, o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l'administració municipal o amb un servei en què l'Ajuntament de Palma tengui participació.
Pot intervenir també per iniciativa pròpia, quan entengui que l'administració municipal pot produir directa o indirectament una vulneració dels drets constitucionals de les persones.

Data darrera modificació: 9 de març de 2023


Menú de navegació