Publicador de continguts


La Defensora reitera la manca de resposta de les Àrees municipals a les Recomanacions del 2023


18 de gener de 2024

La Defensora de la Ciutadania, Sra. Moilanen, ha comunicat a la Comissió especial del Ple de Reclamacions i Suggeriments un resum de les Recomanacions (RAS) emeses durant l'any 2023, en la qual ha insistit una vegada més en la manca de reacció oficial per part de les Àrees implicades.

Les recomanacions que exposen diversos temes indiquen sempre a la seva part final la necessitat d'una resposta per part de les Àrees municipals, que haurien de declarar per escrit l'ACCEPTACIÓ o REBUIG de les propostes de la Defensora, exposant els motius de la seva postura.

Durant la reunió, el president de la Comissió i algun dels regidors d'Àrees implicades han pres bona nota de la reiteració, però no s'ha donat resposta i tenint en compte que alguna de les RAS es van comunicar fa gairebé un any, no és ni raonable ni jurídicament correcte que no es respongui a la Defensora. Únicament la regidora de l'Àrea delegada de Gent Gran, Sra. Marqués, membre de la Comissió, ha indicat que s'està treballant per donar resposta oficial a la RAS 5/2023.

Entre altres qüestions tractades a la Comissió, s'ha comunicat que l'Oficina de la Defensora ha tocat sostre el 2023, amb 565 expedients treballats, gairebé un 4% més que l'any passat. Al mateix temps, la Defensora ha expressat la seva preocupació per mantenir el volum de treball atenent als retalls de personal produïts a finals de l'any.Data darrera modificació: 23 de gener de 2024